V této sekci naleznete animace vybraných témat z oblasti fonetiky a fonologie ve formátu SWF (Adobe Flash). Tento formát lze využít jak pro prezentaci daného tématu ve výuce (prezeční, frontální), tak i na webu či e-learningovém studijním materiálu. V případě využití jednotlivých materiálů je třeba zachovat pravidla citace.
Vztah centra a periférieNazalizaceFoném, alofon, variantyHistorické změnySamohlásky (systém)Souhlásky (systém)Neutralizace protikladuArtikulační asimilaceAsimilace znělostiHavlíkovo jerové pravidloObecný model komunikaceMorfonologické alternaceIntonace - typyIntonace - ukázkyAnalýza věty (frekvenční)DisjunkturyKombinatorika

V této sekci naleznete animace schémat artikulace hlásek vokalického i konsonantického systému.
Artikulace samohlásek
(A, E, I, O, U)Náhledy na artikulační řezy:
Artikulace A
Artikulace E
Artikulace I
Artikulace O
Artikulace U
Artikulace souhlásek
(C, Č, F, V, H, CH, J, L, M, P, B, R, Ř, S, Z, Š, Ž, Ť, Ď)


Náhledy na artikulační řezy:
Artikulace P/B
Artikulace R
Artikulace S, Z
Artikulace J
Artikulace Ť/Ď
(více v souboru ke stažení)
(c) Kamil Kopecký | Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta 2010
Zpracování dílčích multimedií: Axe design studio & NoWay.