Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Žižkovo nám. 5
Olomouc
77140

E-mail: kamil.kopecky@upol.cz
Skype: axe-work
LinkEd: www.linkedin.com
Facebook: www.facebook.com
(c) Kamil Kopecký | Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta 2010
Zpracování dílčích multimedií: Axe design studio & NoWay.