Cílem projektu Multimedializace předmětu Fonetika a fonologie jako nástroj pro jeho inovaci a popularizaci je vytvořit soubor multimediálních materiálů, které lze využívat pro výuku různých témat z oblasti fonetiky a fonologie.

Tento formát lze využít jak pro prezentaci daného tématu ve výuce (například pomocí interaktivní tabule podporující swf formát), tak i na webu či v e-learningovém studijním materiálu. V případě využití jednotlivých materiálů je třeba zachovat pravidla citace.

Vzniklé materiály byly primárně vytvořeny jako podpora předmětu Fonetika a fonologie (FOFO/FOFOB/KFOFO) pro studenty bakalářského a magisterského studia realizovaném Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Materiály jsou součástí e-learningové studijní opory Úvod do české fonetiky a fonologie (Kopecký, K. 2008-2010), recenzované dr. Milošem Mlčochem a dr. Janou Vejvodovou. Jsou využívány v prezenční i kombinované formě studia.

Součástí projektu bylo rovněž pořízení specializovaného software Newton Dictate (od firmy Newton Technologies) pro přepis audiozáznamů do textové podoby. Tento program lze užívat pro tvorbu vědeckých prací všech úrovní, které pracují s jazykovým materiálem na bázi audiozáznamu. Bližší informace o užití programu v rámci Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého podá dr. Kopecký (kamil.kopecky@upol.cz).


Projekt byl podpořen Fondem rozvoje vysokých škol 2010 (FRVŠ) - číslo projektu 675 F5.
(c) Kamil Kopecký | Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta 2010
Zpracování dílčích multimedií: Axe design studio & NoWay.